Tot sobre la Bisbal d'Empordà i pobles veïns
capçalera
escut  Entrevistes


Els problemes de la llista de CiU van ser per les primeres posicions


Núria Anglada Casamajor té 42 anys i un fill. És titulada superior de música i diplomada en educació musical Willems. Treballa a Educació com a professora de música i és membre d'Unió democràtica de Catalunya (UdC).

Aquests quatre anys ha estat membre del govern bipartit del municipi per Convergència i Unió (CiU), essent la primera tinent d'alcalde i regidora de Cultura.


Revisem la feina feta, ofereix la seva visió d'alguns episodis que han tingut lloc l'últim mandat, parlem d'objectius de futur, i li preguntem per l'eterna divisió d'opinions que hi ha cada quatre anys a dins de CiU per confeccionar la candidatura. En un parell de passatges, al principi i al final, explica l'interès seu i del seu grup per incidir més i aconseguir major capacitat d'arribada cap a la població.

Per què cada quatre anys té lloc la clàssica discussió entre Convergència i Unió?

No deixen de ser dos partits diferents que van alhora, però hi ha gent diferent amb maneres de ser i de pensar diferents. A vegades coincidir és una cosa que forma part, per desgràcia, del sí del partit. Sí que és veritat que, de mica en mica, es van polint diferències, però és inevitable que en el moment en què s'ha de decidir una cosa important com és la llista, acabin sortint. Al final s'acaben resolent i es fa una llista conjunta, però són coses per les que hem de passar.

Pel que vindria a ser l'elecció d'un candidat o d'una candidata, que hi hagi consens és important. En aquest cas hi ha hagut una discrepància pel que era la llista però no, en aquest cas, per la candidata.

O sigui que d'inici vas ser ben vista per l'altre partit de la Federació?


Les discussions han estat posteriors per confeccionar la llista i pel pes que cada partit considera que ha de tenir.

La llista va quedar definida de l'1 al 5 com a Unió, Convergència, Unió, Convergència i Independent. I la resta de la llista estava oberta ja d'entrada a escollir les persones que consideraven adients tant Convergència com Unió.

La problemàtica per les primeres posicions no només la tenim a la Bisbal sinó que hi ha estat en altres poblacions, ara i anteriorment, o sigui que no és una qüestió característica de la Bisbal.

Com ha estat la convivència amb ERC aquests quatre anys?

Penso que en línies generals ha estat positiva. És sabut que hi va haver un moment de crisi que va provocar la nostra sortida com un acte de responsabilitat per part nostra... però després ha estat correcte, les coses s'han pogut parlar sempre, no hi ha hagut conflictes importants i diríem que, tot i que tot s'ha decidit en conjunt, cadascú ha pogut respectar molt les àrees que portava.

La sortida d'Yruela va ser un moment tens que vas viure? Recorda'ns com va anar.

Previ a la sortida va ser quan hi va haver la disconformitat entre la resta de CiU i ell com a cap de llista. Ell va donar suport a uns pressupostos que incloïen la reforma que es volia fer dels sous, però CiU no va compartir ni la quantitat ni la manera de fer-ho. Nosaltres no crèiem poder donar suport a aquell pressupost, i ell hi va donar suport com a regidor, però no com a grup de CiU en la seva totalitat.

Estem parlant d'una qüestió amb la que finalment us heu hagut d'entendre amb ERC, no?

Sí, però s'ha plantejat molt diferent. Abans era equiparar sous amb una altra administració com podia ser la Diputació, sense fer una valoració exacta de cada plaça. Podia ser una mica subjectiu tot plegat, no era del tot acurat. Ara sí, ara s'ha fet una valoració encarregada, mirada i a fons.

Així, aquella primera proposta d'Esquerra que va originar el trencament, era desaforada?

No, nosaltres crèiem que no era la millor manera, que potser no calia córrer tant. Sí que era evident que era un compromís que potser hi havia el fet que hi havia sous que calia revisar i que s'havia de revisar una mica en general tot, però potser es podia fer amb més calma. Plantejàvem deixar-ho una mica per més endavant i fer un estudi amb més profunditat.

S'ha criticat la correlació de forces de 2 a 5. Tu quin creus que ha estat el pes o contribució real de CiU al govern?

Certament hem portat àrees que eren prou importants. Tenint en compte que érem dos regidors, hem assolit una feina important pel volum de persones que érem, però no voldria valorar si uns tenien un pes... D'entrada no era aquesta la nostra intenció com a regidors, però sí que és veritat que hem hagut d'assumir una feina superior al fet d'estar en minoria quant a persones, a capital humà, d'alguna manera.

Es van fer puges el 2009 i 2010 i arribem a final de mandat amb un acord de congelació i una revisió de la situació el 2012 i 2013. Us veieu vosaltres fent aquestes puges?


La qüestió és sempre si el marc legal ho permet, que de fet és el que ho va aturar. No ho va aturar una voluntat de l'equip de govern de dir "ara no ho volem tirar endavant", sinó que va ser una situació donada per una àrea superior. I el compromís que s'ha agafat amb els sindicats és que, en el moment en què la llei ho permeti i es pugui aplicar, evidentment, es farà. I ho vam signar tots, tant CiU com ERC. Entenc que precisament els sindicats ho demanaven perquè en el cas de canviar el govern, fos un pacte amb l'Ajuntament. De fet no calia, però ells volien assegurar-se de tenir-ho per escrit.

Fem un repàs per àrees: quina valoració fas de Cultura?

La valoració la faig totalment positiva tenint en compte que quan vaig entrar vaig poder posar en funcionament un equipament com el teatre, portar teatre precisament a la Bisbal, portar activitats d'entitats que les havien de fer en altres llocs amb males condicions. Era una novetat. Crítiques? Segur! Jo sóc la primera que puc fer autocrítica de coses que haurien d'haver anat potser diferent, però era també la inexperiència de posar en funcionament un equipament d'aquestes dimensions a la Bisbal, acostumats que tampoc hi havia una programació estable. Tot això vol un rodatge i es va veient amb el temps. Les crítiques, ja et dic, les accepto totes i sóc la primera que en puc fer.

I què penses que us ha quedat per fer?

L'escola de música municipal s'ha posat de nou en funcionament, se li ha donat volum, tenim altres instruments... Tot això s'ha d'anar desenvolupant, és una feina que és de temps, s'ha d'anar organitzant. Les coses volen assentament i anar-ho pensant i anar evolucionant. En el cas de la programació de Cultura, potser arribar a més gent, intentar captar l'atenció de més gent, perquè és veritat que, a la Bisbal, tot i que es fan molts actes i activitats, la resposta no és la que esperaríem.

També heu gestionat promoció econòmica, via pública i seguretat ciutadana. Què heu fet i quins objectius tindríeu si torneu a sortir?

En promoció econòmica un aspecte important va ser crear el Consell d'Iniciatives Econòmiques, que el que ha fet és posar en contacte i treballar conjuntament el sector públic (en aquest cas l'Ajuntament) i el sector privat (tots els àmbits: ceramísta, industrial...).

I la funció d'aquest Consell quina és?


És trobar maneres de promocionar, de potenciar, de sortir beneficiats la Bisbal com a ciutat, però també el propi sector econòmic de cares a la seves empreses. És mutu. A la Bisbal l'interessa, evidentment, que el sector econòmic promocioni, tiri endavant, i el sector econòmic també necessita del sector més públic. És un consell que fa poc temps que s'ha creat, la resposta ha estat positiva i es convoca regularment, amb assiduïtat, i el diàleg és molt franc amb tot.

També hi ha l'organització i potenciació de fires, ja siguin més destinades al turisme, o de més promoció d'un sector, com Fira Antic. Aquesta seria una mica la funció de l'àrea de promoció econòmica, potenciant el comerç de la ciutat. I crec que hem d'anar per aquí.

Què passa amb via pública?

Hi ha tot l'arranjament d'espais públics infantils, se n'han creat de nous... asfaltatge de carrers, que a la Bisbal li calia una arreglada important, però amb quatre anys s'arriba on s'arriba, i això és una cadena. Es comença per un costat, es va fent, i demana un pla que sigui continuat.

Aquest asfaltatge d'ara no arriba massa just a eleccions?


Ha anat així. No ha estat premeditat, tot i que pot semblar que sigui... però no, no, ja formava part del Pla d'asfaltatge de carrers. Ha coincidit així.

Malgrat tot, la zona de l'avinguda Sant Francesc...

Això està previst també, perquè com que hi haurà el nou equipament escolar provisional, demana arreglar l'arribada fins a l'escola, l'entorn... i ara està per arreglar també el final del carrer Santa Llúcia. Sí que és veritat que és una zona que de vegades ha quedat més enrere, però estan previstes actuacions.

S'ha criticat molt que la policia posava moltes multes... hi ha hagut alguna ordre perquè ara no en posi tantes?

No. El que era irregular és el que ens vam trobar, que vam arribar aquí i no es cobraven les multes; les poques o moltes que es poguessin posar no s'arribaven a cobrar, ja parlem de multes de zona blava o altres multes. Clar, si no hi havia executiva, pagava la persona que tenia bona fe. Però això no pot ser aixi. Si es posen multes s'han de poder cobrar. I avui dia s'ha regularitzat això perquè pagui tothom, que pensem que és el just.

Un altre tema conegut, potser poc popular, ha estat l'ordenança de civisme...

És que no ho entenc massa. Una persona que respecta la via pública i en el seu dia a dia respecta les normes bàsiques de civisme, no crec que ningú vagi i el multi. L'ordenança és bàsica. No és cap invent que ens traiem del barret aquest mandat; hi ha molts ajuntaments que la tenen. Tampoc és cap persecució. Rebran multes, simplement, aquelles persones que la incompleixin; és tan senzill com això, però hi ha coses que s'havien de regular.

Em sembla que no hi ha ningú a la Bisbal a qui li agradi anar pel carrer i trobar-se una cagarada de gos. Em sembla que aquestes coses són de calaix, perquè després la gent ho diu. Que després aquestes coses políticament no siguin tan correctes...

Evidentment a un nen petit jugant en una plaça a pilota tampoc ningú li dirà res, però teníem la problemàtica de nanos ja d'una certa edat jugant davant de la biblioteca, tirant la pilota als vidres, trencant vidres, tirant la pilota a la porta de la biblioteca, i això molesta. Com ho regules? Al final no hi ha hagut multes, o n'hi ha hagut poques. Però era una actitud que en certs llocs molestava i creava inconvenients ja sigui en un espai públic o en zones comercials.

Fa poc uns veïns demanaven un espai on dur el gos a passejar. Per què no se'ls ha donat resposta?

És veritat que han de poder conviure la gent que té animals de companyia, però també s'ha d'entendre la part de la gent que no en té o que no en tenim. Entenc que un espai public com el passeig, encara que siguin les 12 de la nit, i quan hi ha una ordenança que no ve de l'Ajuntament, sinó de més amunt, perquè és que els gossos han d'anar lligats... a veure, aquesta convivència ha de ser de respecte també per les persones que no tenen gossos i a la gent que li pugui fer respecte un gos solt.

Al tema se li va donar una solució provisional, en un camp darrere el Mas Clarà. No hi havia llum, però se'ls va dir que es posaria un punt de llum, i ells van considerar que no estava prou arreglat... en aquell moment és el que es va poder fer. Més endavant es pot arribar a solucions. Però tampoc és qüestió de dos dies. S'ha de veure com es fa.

I la instància per què no s'ha respost? [almenys fins fa pocs dies]


No ho sé perquè no es la meva àrea. En aquest moment desconec que no s'hagi respost.

Com valores la sentència final sobre l'oferta pública d'ocupació?


Penso que la sentència ve a dir que el tema de la negociació no va quedar prou clar, però en cap moment posa en qüestió el tema de fons important, que és que la directora no sigui una persona indefinida no fixa. Això en cap moment ho diu, al contrari, és una persona no funcionària, indefinida i no fixa. No és una qüestió només de forma, jo diria.

I la idea que hauria de ser l'alcalde qui assumís les costes de judici?

A mi em sembla tan absurd! Tu ets als plens. Saps que cada dos per tres hi ha demandes contra l'Ajuntament. Aquí no es va actuar ni amb negligència ni amb mala fe. La sentència ha estat aquesta, com podia haver estat una altra. Entenc que qüestionar ara... és fer una demagògia que no té nom, perquè suposo que quan hi havia el senyor Romaguera, de contenciosos també n'hi va haver. I que jo sàpiga, no els va pagar.

En relació amb això, el contenciós de Girona va dir que els contractes no s'haurien fet de la forma més adequada. Tu portaves aquesta delegació...

Sí, però en tema de contractes no hi entrava. La directora fa les propostes de contractació, la regidora li dóna el vist-i-plau a la persona que ella proposa, però no entra a mirar si el procediment... per això hi ha una àrea de recursos humans, per això hi ha una direcció, que és la que fa la proposta. Jo no he dit mai, i crec que cap regidor s'ha posat... en la forma com s'ha de fer un contracte.

I per què es decideix cobrir aquesta plaça?

Qualsevol persona que vulgui entrar a l'administració haurà de passar un concurs. Porti 10 anys, 15 anys o 25 anys. Qualsevol persona que està treballant en una administració ha hagut de passar un concurs.

Hem de descartar qüestions personals que hi poguessin haver, si és que n'hi havia?

Entenc que sí. De la mateixa manera que tampoc és normal que un ajuntament tingui tants treballadors en aquesta situació, d'anys d'estar treballant a la casa i no haver fet una petita prova d'oposició; el que sigui. Em sembla que no és lògic. Entenc que provisionalment, interinament, es pugui ocupar una plaça, però ocupar-la definitivament, és evident que en qualselvol altra administració, si hi vols accedir, has de fer un concurs d'oposició, que és la forma normal i en les mateixes condicions perquè tothom hi pugui accedir.

Creus que la informació que transmet l'Ajuntament cap a la ciutadania arriba bé?

Vull pensar que sí. Entenc que el butlletí era una demanda de tots els partits polítics. S'ha fet de forma regular, potser no amb la periodicitat que s'havia marcat al principi, però s'ha anat fent. La pàgina web és una font d'informació important. Evidentment que pot millorar. Per la part meva que em toca de Cultura, s'ha de treballar i millorar per veure quines són les actuacions que poden fer que arribi millor la informació. Com a àrea meva sí que m'ho he plantejat moltes vegades. No acaba de funcionar l'arribada de la informació.

I què planteges per canviar aquesta tendència de desafecció política?

És complicat, perquè l'etiqueta de polític està com molt malmesa, tot i que jo no em considero un polític. Intentar ser més proper al ciutadà, que la comunicació pugui ser més directa. Crec que tothom a dins de l'Ajuntament ho intenta fer com a regidor, però el dia a dia porta que coses que dónes per fetes no s'acaben coneixent.

La idea de sumar sinergies amb els qui ens dediquem a la comunicació per tenir més capacitat d'arribada com la veus?

No ho veig malament. Entenc que hi pot haver un acord, i evidentment sempre suma que hi hagi més gent implicada.

Quins són els principals objectius de futur de CiU per la Bisbal?

Arribar a ser una capital, la capital del Baix Empordà. I oferir els serveis al ciutadà que realment com a ciutadans d'una capital es mereix tothom.

Penses que aquesta capitalitat no s'estaria exercint?

Penso que es va anant cap aquí, però ens ho hem deixat perdre molt de temps. Ens hem deixat perdre oportunitats com els bombers per no saber trobar o no voler trobar un espai on ubicar-los. Quant a la biblioteca, què dir? Qualsevol ciutat del voltant que no és capital, la té. El Centre de recursos, si ens n'oblidem, hauria marxat. Si no hi ha actuació o no hi ha implicació de l'Ajuntament amb voluntat de mantenir-la, és molt fàcil perdre-la [la capitalitat]. Donem cobertura als pobles del voltant amb la llar d'infants i l'escola de música, oferint serveis que no estan oferint els pobles dels voltants. Estem fent esforços per mantenir aquesta capitalitat.

I algun altre objectiu?


Promocionar la ciutat i que el sector econòmic pogués tirar endavant. Penso que ara el que toca és recolzar l'economia local.

Ara sortiran 17 regidors però només treballaran uns quants. Què, la idea d'un govern d'unitat? Pesen molt les sigles?

Jo ho veig complicat a nivell d'organització. No crec que en un municipi a l'hora de governar, tirar endavant els projectes i la feina... Sobre el partit, mai m'he sentit obligada. Sembla que es donarà llibertat als partits a l'hora de decidir pactes. 

Ens queden llavors dos escenaris: un de majoria i un de pacte. Amb quin candidat veuries més bé pactar?

M'abstinc. Serà una cosa que s'haurà de fer a partir del dia 23 en funció dels resultats, i ara tot el que podria aportar seria a nivell personal... conec a uns més, a l'altre no el conec...

La sociovergència estaria molt lluny?

D'entrada no descartaria res. No hi ha cap pacte que hàgim dit "això no ho farem". Al seu moment quan es va pactar amb Esquerra hi havia la possibilitat de pactar amb els socialistes, i el diàleg hi va ser.

Tens algun missatge pels nostres lectors/lectores?


A CiU tenim un compromís intens amb la ciutat. Del que tenim ganes és de treballar per la ciutat, i ens agradaria continuar amb la confiança de quanta més gent millor.

Molta sort!

Merci.


Temes relacionats

Presentació de la candidata a través de totbisbal.tv
Especial eleccions municipals 2011


 Autor/a    Data d'edició
 
Ignasi Corney Oller   11.05.2011
totbisbal és un projecte independent compromès amb la comunitat, sense cap suport institucional.
És possible pels ajuts dels socis, empreses que s'hi anuncien i, principalment,
per la tasca no remunerada del seu equip i col·laboradors.