Tot sobre la Bisbal d'Empordà i pobles veïns
capçalera
escut  Entrevistes


Cati Casademont, sobre l'exposició Arts&crafts


Fa sis anys que l'escola Joan de Margarit va optar per participar en un Pla d'impuls de les llengües estrangeres, i per això es va decidir fer una matèria no lingüística en anglès. Es va determinar que es faria en l'àrea visual i plàstica, i dins d'un projecte anomenat Express Yourself (Expressa't) en què els alumnes s'introduïen en el món de l'art, de la imaginació i de la creativitat a través del coneixement de tècniques artístiques, de processos de treball, i de l'estudi d'obres d'autors consagrats.

Aquest projecte va comportar que aquesta matèria la impartís l'especialista en llengua anglesa conjuntament amb el tutor o tutora de cada aula. Parlem amb la directora de la escola, Cati Casademont.

Quina edat tenen els escolar que participen en el projecte?

La franja d'edat és bastant àmplia. Hi participen nens i nenes des dels tres anys fins als 12.

Quins objectius us plantegeu aconseguir?

Fa dos anys vam creure que seria molt positiu donar a conèixer els resultats d'aquest projecte a l'exterior de l'escola, i és per això que vam proposar fer una exposició al castell de la Bisbal. I els objectius serien: donar un valor complementari al treball que realitzen els nostres alumnes, i acostar el treball que es fa a l'escola a la població de la Bisbal.

Treballeu alguns temes en concret?

Si, el curs passat es va treballar sobretot a partir de l'obra d'autors com Dalí, Picasso, Kandinsky, Van Gogh... Aquest any el tema que donava cohesió a l'exposició era el color.

Quins tipus de materials empreu?

S'ha utilitzat tot tipus de material, des del més corrent que hi ha en una escola, com tèmperes, ceres, fang, paper, cartró... fins a aquell que resultava més idoni per plasmar una idea que es volia expressar: sabates, sorra, ampolles de plàstic, oueres...

També s’ha fet especial incís en utilitzar material reciclat.

Tots els alumnes fan aquesta assignatura amb llengua anglesa?

No, en el projecte de realitzar la plàstica en anglès només hi participen els alumnes d’educació primària, els alumnes d’educació infantil realitzen els treballs de plàstica amb el mateix tema de fons, però ho fan en català.

M’imagino que havia de portar feina muntar la exposició.

Realment sí, perquè un element important és el muntatge, saber la manera més idònia de col·locar els objectes... Aquesta es una tasca que realitza el conjunt del professorat de l'escola a partir de la idea que els suggereix el tema.

Molt bé, felicitats per aquesta iniciativa de fer plàstica i anglès al mateix temps!


 Autor/a    Data d'edició
 
Rosa M. Masana Ribas   26.06.2015
[Envia-ho a qui vulguis]
totbisbal és un projecte independent compromès amb la comunitat, sense cap suport institucional.
És possible pels ajuts dels socis, empreses que s'hi anuncien i, principalment,
per la tasca no remunerada del seu equip i col·laboradors.